fragaria chiloensis

in the same genus  fragaria moschata, fragaria vesca alpina, fragaria virginiana, fragaria × ananassa
Strawberries (Fragaria SPP.)
(David Jacke with Eric Toensmeier)