fragaria × ananassa

in the same genus  fragaria chiloensis, fragaria moschata, fragaria vesca alpina, fragaria virginiana
Strawberries (Fragaria SPP.)
(David Jacke with Eric Toensmeier)